ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
Автор: Герганов, Георги; Николова, Марина; Блажева, Виолета; Грозева, Димитринка
Резюме: Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното (биологично, органично) земеделие. Концепцията за “устойчиво” развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана икономическа и социална политика по отношение на околната среда не само на глобално, но и на регионално и секторно равнище Биологичното земеделие е в основата на тази концепция. При практикуването му се отстраняват или намаляват негативните екологични последствия от конвенционалното земеделие, постига се едно биологично равновесие в производствена система и се опазва и увеличава биологичното разнообразие в отделните региони и създаване на устойчива земеделска система. Sustainable agriculture is the newest and perfect form of ecological (biological, organic) agriculture. The concept of « sustainable » development turned to a starting point for development of balanced economical and social policy in the course of environment not only globally but regionally and on a sectorial level. Biological agriculture is in the basis of this concept. It removes or decreases the negative ecological consequences of the conventional agriculture, it furthers biological balance in the produce system and leads to increasing the biological diversification at different regions and creating sustainable agricultural system.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2310
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook5bul2009_108_124.pdf 407.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов