ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

DLib Repository

ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

Show full item record

Title: ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
Author: Герганов, Георги; Николова, Марина; Блажева, Виолета; Грозева, Димитринка
Abstract: Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното (биологично, органично) земеделие. Концепцията за “устойчиво” развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана икономическа и социална политика по отношение на околната среда не само на глобално, но и на регионално и секторно равнище Биологичното земеделие е в основата на тази концепция. При практикуването му се отстраняват или намаляват негативните екологични последствия от конвенционалното земеделие, постига се едно биологично равновесие в производствена система и се опазва и увеличава биологичното разнообразие в отделните региони и създаване на устойчива земеделска система. Sustainable agriculture is the newest and perfect form of ecological (biological, organic) agriculture. The concept of « sustainable » development turned to a starting point for development of balanced economical and social policy in the course of environment not only globally but regionally and on a sectorial level. Biological agriculture is in the basis of this concept. It removes or decreases the negative ecological consequences of the conventional agriculture, it furthers biological balance in the produce system and leads to increasing the biological diversification at different regions and creating sustainable agricultural system.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2310
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_108_124.pdf 407.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов