МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
Автор: Иванов, Красен; Todorov, Krasen
Резюме: Голям дял от дейността на застрахователните компании е инвестирането на техните временно свободни парични средства. Една от главните задачи на техните финансови мениджъри е непрекъснато да наблюдават „движението” на финансовите пазари и да извършват оценка и анализ на взаимовръзката „риск-възвръщаемост”. Особено актуална е тази задача по време на криза, за да може своевременно да се реагира по най-адекватния на всяка конкретна ситуация начин. В изложението са представени някои теории, методи и модели за количествена оценка и анализ на инвестиционната дейност на застрахователния бизнес. В същото време са очертани техните недостатъци и предимства при използването им за практически цели. A large proportion of the insurance companies is to invest their temporarily free funds. One of the main tasks of their financial managers is to constantly monitor the"movement" of financial markets and to assess and analyze the relationship"risk-return”. Particularly relevant is this task during a crisis in order to react promptly and in the most adequate way to each situation. In the paper are some theories, methods and models for quantitative assessment and analysis of investment activity in the insurance business. At the same time it outlines their advantages and disadvantages when used for practical purposes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2311
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
19-statia-2012.pdf 225.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов