ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

DSpace/Manakin хранилище

ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
Автор: Илиев, Боян; Врачовски, Данаил; Йорданов, Пламен; Ерусалимов, Румен; Василев, Венцислав; Пантелеева, Силвия; Панева, Анелия; Станевска, Цветомира; Iliev, Boyan; Vrachovski, Danail; Jordanov, Plamen; Erusalimov, Rumen; Vasilev, Ventsislav; Panteleeva, Silviya; Paneva, Anelia; Stanevska, Zvetomira
Резюме: Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и социалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човешки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуалното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В условията на пазарна икономика, социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности, чието решаване до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсинноосигурителните и здравноосигурителните дружества. A widespread understanding connects the individual and social security by reaching the condition of guaranteed opportunity for meeting the certain level of social human needs in all life situations. Needs, determined by the possible occurrence of daily attendant risks. Presented in such a way, this security has distinct economic dimensions. In a market economy, social insecurity of individuals increases. This highlights the problems associated with the security of individuals Solving these problems is largely matter of insurance companies, and also pension and health insurance companies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2312
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
20-statia-2012.pdf 171.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов