ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Author: Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya
Abstract: Динамичните промени в икономиката на страната оказват съществено влияние върху човешките ресурси и тяхната система за управление в бизнес организациите. Ето защо се налагат перманентни анализи и оценки на тези ресурси и вземане и прилагане на съвременни решения. На основата на обстойни проучвания в статията се представят изводи и обобщения за състоянието на големите нефинансови бизнес организации у нас. Успоредно с това се разкриват някои от проблемите, свързани с човешките им ресурси и предизвикателствата, стоящи пред тях. Освен това се обосновават редица идеи за по-рационалното използване на тези ресурси и по-сполучливото им управление. The dynamic changes in the economy have a significant impact on human resources and their management system in business organizations. Therefore, it is required to actualize the analysis and assessment of these resources made and to make and implement up-to-date solutions. Based on detailed research in the article are presented some conclusions and generalizations about the status of major non-business organizations in the country. Also there are revealed some of the problems associated with challenges before human resources. Moreover, many ideas are justified for the rational use of these resources and their successful management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2315
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
25-statia-2012.pdf 284.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов