ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Автор: Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya
Резюме: Динамичните промени в икономиката на страната оказват съществено влияние върху човешките ресурси и тяхната система за управление в бизнес организациите. Ето защо се налагат перманентни анализи и оценки на тези ресурси и вземане и прилагане на съвременни решения. На основата на обстойни проучвания в статията се представят изводи и обобщения за състоянието на големите нефинансови бизнес организации у нас. Успоредно с това се разкриват някои от проблемите, свързани с човешките им ресурси и предизвикателствата, стоящи пред тях. Освен това се обосновават редица идеи за по-рационалното използване на тези ресурси и по-сполучливото им управление. The dynamic changes in the economy have a significant impact on human resources and their management system in business organizations. Therefore, it is required to actualize the analysis and assessment of these resources made and to make and implement up-to-date solutions. Based on detailed research in the article are presented some conclusions and generalizations about the status of major non-business organizations in the country. Also there are revealed some of the problems associated with challenges before human resources. Moreover, many ideas are justified for the rational use of these resources and their successful management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2315
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
25-statia-2012.pdf 284.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов