ГОТОВНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

DLib Repository

ГОТОВНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Show full item record

Title: ГОТОВНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Author: Шишманов, Красимир; Shishmanov, Krasimir
Abstract: Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. То се характеризира не само с технологичното развитие, но и с подходи за подобряване на здравните услуги. Настоящото изследване разкрива актуалното състояние на информационните системи в лечебните заведения и очертава възможните перспективи за тяхното развитие и усъвършенстване чрез реализиране на идеята за електронно здравеопазване. E-Healthcare is a fast growing area which includes collaboration of medical Informatics, public healthcare and health services and information sharing using contemporary information and communication technologies. It describes not only the technological progress but also approaches for better health services. The following study reveals the current state of medical information systems and highlights possible perspectives for their improvement through the idea of E-Healthcare.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2318
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
30-statia-2012.pdf 559.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов