ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТАb С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТАb С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТАb С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Автор: Божинова, Марияна; Перков, Венцислав; Ченков, Адриан; Bozhinova, Mariyana; Perkov, Ventsislav; Chenkov, Adrian
Резюме: Изграждането и управлението на взаимоотношенията с клиентите е ключов фактор за успех в модерния бизнес. Решенията за управление на връзките с клиентите стават все по-търсени и в България. В настоящото изследване стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите е пречупена през призмата на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза. От тази гледна точка методиката за оценка на взаимоотношенията с търговските посредници акцентира върху управлението на финансовите взаимоотношения, стимулиране и мотивиране на посредниците за ефективна работа. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията между винопроизводители и търговски посредници. The building and management of the relationships with the consumers is a key success factor in modern business. The decisions of relationship management are becoming more and more important in Bulgaria too. In the current research the strategy for consumer relationship management is presented from the intermediaries point of view in the conditions of economic crisis. From this point of view the methods for evaluation of the relationship with the intermediaries stress on the management of the financial relationships, stimulation and motivation of the intermediaries to do their job more effectively. Based on this conclusions are made and recommendations for better management of the relationships between wine producers and intermediaries are formulated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2321
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
17-2010-statia-2011.pdf 249.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов