МРЕЖОВИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ

DSpace/Manakin хранилище

МРЕЖОВИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МРЕЖОВИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ
Автор: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Bogdanova, Margarita; Tsvetanova, Eva
Резюме: Цел на публикацията е да се очертаят ключови характеристики на иновационните системи и да се обоснове методика за анализ, базирана на мрежовия подход. Изборът на този подход се основава на особеностите на регионалните системи, при които комуникацията между участниците е източник на некодифицирано (тацитно) знание. Неговата значимост остава недостатъчно проучена като фактор за разпространение на иновациите. The purpose of this publication is to outline the key characteristics of the innovation systems and to justify a methodology for analysis based on the network approach. The choice of this approach is grounded on the specific features of regional systems in which communication between participants is a source of uncodified (tacit) knowledge. Its significance remains not sufficiently studied as a factor in the diffusion of innovations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2324
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
38-statia-2011.pdf 371.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов