МРЕЖОВИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ

DLib Repository

МРЕЖОВИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ

Show full item record

Title: МРЕЖОВИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ
Author: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Bogdanova, Margarita; Tsvetanova, Eva
Abstract: Цел на публикацията е да се очертаят ключови характеристики на иновационните системи и да се обоснове методика за анализ, базирана на мрежовия подход. Изборът на този подход се основава на особеностите на регионалните системи, при които комуникацията между участниците е източник на некодифицирано (тацитно) знание. Неговата значимост остава недостатъчно проучена като фактор за разпространение на иновациите. The purpose of this publication is to outline the key characteristics of the innovation systems and to justify a methodology for analysis based on the network approach. The choice of this approach is grounded on the specific features of regional systems in which communication between participants is a source of uncodified (tacit) knowledge. Its significance remains not sufficiently studied as a factor in the diffusion of innovations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2324
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
38-statia-2011.pdf 371.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов