Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци

DSpace/Manakin хранилище

Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци
Автор: Радулова, Анелия; RADOULOVA, A.
Резюме: В настоящата разработка се изследва видът на взаимодействие между двата вида инвестиционни потоци – вътрешни и чуждестранни - и посоката на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху инвестиционното поведение на икономическите субекти в България.Направена е качествена характеристика на инвестиционните потоци и е оценена степента на прогресивност (или регресивност) на отрасловата структура на вътрешните и на външните инвестиции. Измерен е ефектът от структурни изменения на инвестиционните потоци върху процесите на преструктуриране на икономиката в страната и e установена тенденцията в развитието им. The present study examines the type of interaction between both kinds of investment flows – internal and foreign – and the direct foreign investments direction of influence over the investments behavior of the economic subjects in Bulgaria. A qualitative characteristics of the investment flows is made and the degree of progressiveness (or regressiveness) of the internal and external investments branch structure is evaluated. The effect of the investment flows’ structural changes over the processes of economy restructuring in the country is measured and the tendency of their development is found.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2327
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
42_splitNSA_1_2009.swf 583.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов