Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци

DLib Repository

Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци

Show full item record

Title: Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни потоци
Author: Радулова, Анелия; RADOULOVA, A.
Abstract: В настоящата разработка се изследва видът на взаимодействие между двата вида инвестиционни потоци – вътрешни и чуждестранни - и посоката на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху инвестиционното поведение на икономическите субекти в България.Направена е качествена характеристика на инвестиционните потоци и е оценена степента на прогресивност (или регресивност) на отрасловата структура на вътрешните и на външните инвестиции. Измерен е ефектът от структурни изменения на инвестиционните потоци върху процесите на преструктуриране на икономиката в страната и e установена тенденцията в развитието им. The present study examines the type of interaction between both kinds of investment flows – internal and foreign – and the direct foreign investments direction of influence over the investments behavior of the economic subjects in Bulgaria. A qualitative characteristics of the investment flows is made and the degree of progressiveness (or regressiveness) of the internal and external investments branch structure is evaluated. The effect of the investment flows’ structural changes over the processes of economy restructuring in the country is measured and the tendency of their development is found.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2327
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
42_splitNSA_1_2009.swf 583.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов