ЕКОЕФЕКТИВНОСТ – КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА

DLib Repository

ЕКОЕФЕКТИВНОСТ – КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА

Show full item record

Title: ЕКОЕФЕКТИВНОСТ – КОНЦЕПЦИЯ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА
Author: Георгиева, Нонка
Abstract: Екоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са свързани с устойчивото развитие на обществото. Цел на настоящото изследване са концепцията, приложимостта, бариерите, връзката с устойчивото развитие и съществуващите подходи за оценка на екоефективността. Предложена е схема за оценка на екоефективността, базирана на методология, разработена за пресмятане на екологични щети. Резултатите от изследването могат да бъдат използвани в образователния процес. Eco-efficiency means producing economic output with minimal natural resources and environmental degradation. The concept of eco-efficiency and its assessment is closely related to sustainability and has received increasing public attention. In this инжестигатион the general concept, applicability, relation to sustainable development and the existing in the literature approaches for its measurement are given. The barriers to eco-efficiency application are commented. New scheme for eco-efficiency assessment, based on the Impact Pathway metodology is given and possible users are identified. The results of the project will be implemented in the educational process.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2329
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_125_133.pdf 264.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов