Е-learning – съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите

DSpace/Manakin хранилище

Е-learning – съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Е-learning – съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите
Автор: ХАДЖИЕВ, КРИСТИЯН; МАРИНОВА, НАДЯ; HADZHIEV, KR.; MARINOVA, N.
Резюме: Основна цел на разработката е, на база анализ на съвременното състояние на дистанционното обучение, да се определят основните модели, методи и тенденциите за развитие на технологиите за осигуряване на обучение чрез Интернет за кадри и специалисти от бизнеса. Това е средството, чрез което фирмите могат да отговорят на изискванията за постоянно променящата се външна среда. При повишаване квалификацията на кадри от бизнеса чрез дистанционно Интернет базираното обучение от първостепенно значение е начинът и организирането на преподаването и обучителните материали,които трябва да бъдат разработени интерактивно. Тъй като себестойността на този тип обучение е относително ниска, днес тази форма става все по-популярна и използвана от фирмите.The main goal of the study is to determine the basic models,methods and trends for the development of technologies for ensuring learning via Internet for business staff and specialists, based on the analysis of the distance learning contemporary status quo. This is the only way, by means of which the companies can respond to the requirements of the permanently changing environment. When increasing the business staff’s qualification via the Internet based distance learning, the method and the organization of the teaching and the training didactic materials,which have to be worked out interactively, are of primary importance. As far as the prime cost of this type of learning is relatively low, nowadays this form becomes more and more popular and used by the companies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2330
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
55_splitNSA_1_2009.swf 553.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов