Проблеми при оценяване стойността на общозастрахователното дружество

DSpace/Manakin хранилище

Проблеми при оценяване стойността на общозастрахователното дружество

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Проблеми при оценяване стойността на общозастрахователното дружество
Автор: Кръстев, Людмил; KRASTEV, L.
Резюме: В контекста на финансовия мениджмънт, управленските решения са насочени към повишаване на пазарната стойност на собствения капитал на общозастрахователното дружество. Тези решения са свързани с оперативната, инвестиционната и финансовата дейност на дружеството. В настоящата статия е представена концепцията за ориентирано към стойности управление на общозастрахователното дружество. От гледна точка на тази концепция е разработен проблемът за оценката на стойността на дружеството. За целта е разгледан моделът на дисконтираните парични потоци - дисконтиране на свободните парични потоци на фирмата (FCFF). The managerial decisions are directed towards increasing the market value of the general insurance company’s own capital in the context of the financial management. Such decisions are connected with the company’s operative, investment and financial activities. The present article reveals the conception for the value-oriented management of the general insurance company. The problem of evaluating the cost of the company is worked out under the terms of this conception. For this purpose, the model of the discounted cash flow is examined – discounting company’s free cash flows (FCFF).
URI: http://hdl.handle.net/10610/2333
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
71_splitNSA_1_2009.pdf 455.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов