ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: Николов, Емил Бориславов
Резюме: Настоящата статия е резултат от реализирането на научноизследователски проект на тема „модернизация и фирмена конкурентоспособност – теоретични и практически аспекти и ефекти”, финансиран от „Институт за научни изследвания” към Стопанска академия „Д. А Ценов”. Проектът е реализиран от екип в състав: доцент д-р Л. Варамезов (ръководител на проекта), асистент д-р Е. Николов и студентите от специалност „Икономика на индустрията” – В. Герговска, Г. Бухлев, Л. Баладжова, Р. Стефанова и Ц. Цекова. Обект на изследването са предприятията от циментовата индустрия на България - “Девня Цимент” (гр. Девня), “Вулкан” (гр. Димитровград), “Холсим България” (с. Бели Извор, Врачанско), “Плевенски цимент” (гр. Плевен) и “Златна Панега цимент” (гр. Златна Панега). Основната цел на проекта е да се изследва влиянието на модернизацията върху придобиването на устойчиви конкурентни предимства от изследваните предприятия. Реализирането на така поставената цел е свързано с разработването и апробирането на методики за оценка на модернизацията и конкурентоспособността на предприятията производители на цимент. Важно място в изследването, и основен предмет на настоящата статия, е разкриването на възможности и обосноваването на препоръки водещи до повишаване конкурентоспособността на изследваните предприятия. The present article is a result of scientific research project named “The Modernization and Firm Competitiveness – theoretical and practical aspects and effects”, financed by “Institute for scientific research” in Academy of Economics “D. A. Tsenov”. Object of the research is the Bulgarian cement plants – “Devnya Cement” (Devnya), “Vulcan” (Dimitrovgard), “Holcim Bulgaria” (Beli izlvor), “Plevenski cement” (Pleven) and “Zlatna Panega cement” (Zlatna Panega). The main project goal is to examine the influence of modernization over creation of sustainable competitive advantages in investigated companies. Achievement of the main aim is realized by implementation of tasks like: defining the ordinary state of the cement industry, creating methodologies for analyzing and measuring firm modernization and competitiveness, and their implementation in Bulgarian cement plants. One of the most important purposes of the research is the formulation and validation of ideas that can improve the competitive powers of cement plants.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2334
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook5bul2009_151_166.pdf 350.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов