ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Author: Николов, Емил Бориславов
Abstract: Настоящата статия е резултат от реализирането на научноизследователски проект на тема „модернизация и фирмена конкурентоспособност – теоретични и практически аспекти и ефекти”, финансиран от „Институт за научни изследвания” към Стопанска академия „Д. А Ценов”. Проектът е реализиран от екип в състав: доцент д-р Л. Варамезов (ръководител на проекта), асистент д-р Е. Николов и студентите от специалност „Икономика на индустрията” – В. Герговска, Г. Бухлев, Л. Баладжова, Р. Стефанова и Ц. Цекова. Обект на изследването са предприятията от циментовата индустрия на България - “Девня Цимент” (гр. Девня), “Вулкан” (гр. Димитровград), “Холсим България” (с. Бели Извор, Врачанско), “Плевенски цимент” (гр. Плевен) и “Златна Панега цимент” (гр. Златна Панега). Основната цел на проекта е да се изследва влиянието на модернизацията върху придобиването на устойчиви конкурентни предимства от изследваните предприятия. Реализирането на така поставената цел е свързано с разработването и апробирането на методики за оценка на модернизацията и конкурентоспособността на предприятията производители на цимент. Важно място в изследването, и основен предмет на настоящата статия, е разкриването на възможности и обосноваването на препоръки водещи до повишаване конкурентоспособността на изследваните предприятия. The present article is a result of scientific research project named “The Modernization and Firm Competitiveness – theoretical and practical aspects and effects”, financed by “Institute for scientific research” in Academy of Economics “D. A. Tsenov”. Object of the research is the Bulgarian cement plants – “Devnya Cement” (Devnya), “Vulcan” (Dimitrovgard), “Holcim Bulgaria” (Beli izlvor), “Plevenski cement” (Pleven) and “Zlatna Panega cement” (Zlatna Panega). The main project goal is to examine the influence of modernization over creation of sustainable competitive advantages in investigated companies. Achievement of the main aim is realized by implementation of tasks like: defining the ordinary state of the cement industry, creating methodologies for analyzing and measuring firm modernization and competitiveness, and their implementation in Bulgarian cement plants. One of the most important purposes of the research is the formulation and validation of ideas that can improve the competitive powers of cement plants.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2334
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_151_166.pdf 350.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов