Еволюционни характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа

DSpace/Manakin хранилище

Еволюционни характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Еволюционни характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа
Автор: Георгиев, Красимир; GEORGIEV, KR.
Резюме: Основната цел на статията е системният анализ и представянето на еволюционните характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа. Изследването разкрива причините за възникването и основните етапи в еволюцията на колективните схеми за инвестиране в ценни книжа. Разграничават се начален етап, етап на създаване на колективни схеми за инвестиране в ценни книжа от съвременен тип. Очертават се характеристиките на етапите за налагане на регулаторна рамка върху дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиращи в ценни книжа, и налагането им като основни субекти на съвременния финансов пазар. Опровергават и някои традиционни схващания, залегнали във финансовата теория по отношение на историческото развитие на колективните инвестиционни схеми. The main goal of this article is the system analysis and the evolutionary characteristics presentation of the collective schemes for investing in securities. The research reveals the reasons for emerging and the main stages in the collective scheme’s evolution of the investing in securities. Two stages are differentiated – an initial stage, and a stage for establishing collective schemes for investing in securities of contemporary type. Described are the characteristics of the stages in which a regulating framework over the collective investment schemes’ activity, investing in securities is imposed and their imposition as basic subjects of the contemporary financial market. Some traditional understandings underlined in the financial theory regarding the historical development of the collective investment schemes are refuted.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2336
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
82_splitNSA_1_2009.swf 389.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов