Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт

DLib Repository

Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт

Show full item record

Title: Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт
Author: Димитрова, Ралица; DIMITROVА, R.
Abstract: Статията проследява еволюцията на моделите за управление на компаниите, като в качеството на критерий се изхожда от целевите постановки на концепциите и тяхната ориентация при реализацията на вътрешнофирмено или външно преимущество за изпълнение на поставени цели. Застъпена е тезата, че управленските решения са по-ефективни, когато мениджърът има зададена пред себе си една водеща цел. Посочени са предимствата на финансовия модел за управление на компанията на основата на стойността (VBM). The article traces the evolution of the company management models, where the criterion is based on the conceptions’ earmarked formulations and their orientation at realization of the in-house or external advantage for the accomplishment of the set goals. The thesis that the managerial decisions are more effective when the manager has assigned a leading goal is defended. The financial model advantages for managing a company based on the value are pointed out (VBM).
URI: http://hdl.handle.net/10610/2340
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
97_splitNSA_1_2009.swf 758.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов