Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт

DSpace/Manakin хранилище

Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт
Автор: Димитрова, Ралица; DIMITROVА, R.
Резюме: Статията проследява еволюцията на моделите за управление на компаниите, като в качеството на критерий се изхожда от целевите постановки на концепциите и тяхната ориентация при реализацията на вътрешнофирмено или външно преимущество за изпълнение на поставени цели. Застъпена е тезата, че управленските решения са по-ефективни, когато мениджърът има зададена пред себе си една водеща цел. Посочени са предимствата на финансовия модел за управление на компанията на основата на стойността (VBM). The article traces the evolution of the company management models, where the criterion is based on the conceptions’ earmarked formulations and their orientation at realization of the in-house or external advantage for the accomplishment of the set goals. The thesis that the managerial decisions are more effective when the manager has assigned a leading goal is defended. The financial model advantages for managing a company based on the value are pointed out (VBM).
URI: http://hdl.handle.net/10610/2340
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
97_splitNSA_1_2009.swf 758.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов