ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БАНКОВИТЕ КРИЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

DLib Repository

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БАНКОВИТЕ КРИЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Show full item record

Title: ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БАНКОВИТЕ КРИЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Author: Божинов, Божидар; Bojinov, Bojidar
Abstract: Световната финансова криза отново постави на преден план въпроса за мястото и значението на банковия сектор в съвременната икономика. Тя показа, че проблемите в сектора твърде рядко остават секторни, а по-скоро се прехвърлят към цялата икономика, въздействайки негативно върху достъпа до кредитни ресурси, платежното посредничество и гладкото функциониране на финансовите пазари. В настоящата статия е направен критичен анализ на основните причини водещи до задълбочаване на проблемите в банковия сектор и до възникване на банкова криза.The global financial crisis has highlighted the issue of the role and importance of the banking sector in a modern economy. It showed that the problems in the sector are raplay problems sector rarely, but rather transferred to the whole economy, impacting negatively on access to credit, payment mediation and smooth functioning of financial markets. This article is a critical analysis of the main reasons leading to further problems in the banking sector and the occurrence of a banking crisis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2342
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
01-statia-2013.pdf 199.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов