ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В БИЛАТЕРАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕС-27

DSpace/Manakin хранилище

ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В БИЛАТЕРАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕС-27

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В БИЛАТЕРАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕС-27
Автор: Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay
Резюме: Настоящата разработка цели от една страна да се обхванат пред- и пост-присъединителните процеси, за да се отчете тяхното въздействие върху търговията на страната като цяло и вътрешноотрасловата в частност, а от друга страна – да се разгледа влиянието на световната икономическа криза. Изследването обхваща стокообмена на България със страните от ЕС на билатерална основа за период от 12 години – от 1999 год. до 2010 год.. Като разделим търговията на България на междуотраслова, вертикална и хоризонтална вътрешноотраслова търговия можем да очертаем ролята и значението на всяка една от тях в двустранните взаимоотношения с отделните страни-членки на общността. In this paper we aim to capture and evaluate the influence of both pre- and post- accession processes and the economic crisis effect on the Bulgarian Intra-Industry Trade pattern. The study encompasses inward and outward trade flows between Bulgaria and EU-27 countries for a twelve years period (1999-2010). By dividing the total trade into inter-industry, vertical and horizontal intra-industry trade we describe how the importance of each type changes in the bilateral trade over the observed period.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2344
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
39-statia-2012.pdf 508.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов