ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2010 Г.

DSpace/Manakin хранилище

ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2010 Г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2010 Г.
Автор: Николов, Николай; Ангелов, Петко; Nikolov, Nikolay; Angelov, Petko
Резюме: В настоящата статия се изследват сложните и динамични връзки, съществуващи между основни макроикономически показатели и факторите, явяващи се основни за тяхното формиране. Предмет на изследване са основните макроикономически фактори, въздействащи върху равнището и динамиката на БВП. Формулираните изводи засягат структурата и динамиката на държавните дългови компоненти, както и извеждането на формален регресионен модел, описващ въздействието на основни макроикономически фактори върху равнището на БВП. Изследването дава възможност да се проведе и допълнителен анализ, обвързан с основните стратегически финансови цели, стоящи пред Република България в контекста на нейното пълноправно членство в Европейския съюз. The following article is dedicated on research of complicated and dynamical connections, which are exist between main macro economical indicators and factors, which are fundamental for their consistence. As a subject of this research are acting main macro economical factors, which are causing their effect on the level and dynamics of GDP. Overall summaries are concerning structure and dynamics of public debt components and also reveals regression model, which describes the impact of main macro economical factors on the level of GDP. Base on this there is a given opportunity for conducting a further analysis and researches, connected with main strategic and financial goals, which are laid ahead on the future Bulgarian development concerning its fully functional participation in EU.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2348
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
50-statia-2012.pdf 294.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов