ВЕНДИНГ БИЗНЕСЪТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

DLib Repository

ВЕНДИНГ БИЗНЕСЪТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

Show full item record

Title: ВЕНДИНГ БИЗНЕСЪТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
Author: СТОЯНОВ, МИХАЛ; STOYANOV, M.
Abstract: В настоящата разработка се разглеждат някои проблеми, свързани с автоматизираните самопродаващи вендинг устройства. Разкриват се предимствата на самообслужването чрез търговски автомати, ограниченията на решението за стартиране на вендинг бизнес, потенциалните възможности за усъвършенстване на технологията на самопродаващите машини. В края на работата са изведени сравнителните характеристики на някои устройства, предлагани на българския пазар на вендинг машини. The present study considers some of the problems related to the automated self-selling vending devices. The advantages of self-service through commercial vending machines are revealed, the restrictions on the decision to start a vending business, the potential possibilities for improving the technology of the self-selling machines. The comparative characteristics of some devices offered at the Bulgarian vending machine market are outlined at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2349
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
28_splitNSA_2_2009.swf 152.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов