МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРИАДАТА «ДОХОДИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ» ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ

DSpace/Manakin хранилище

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРИАДАТА «ДОХОДИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ» ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРИАДАТА «ДОХОДИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ» ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ
Автор: Цанова, Стела; Цанова, Цветелина; Tsanova, Stella; Tsanova, Tsvetelina
Резюме: Разполагаемият доход на домакинствата и покупателната способност на населението са в основата на икономическото развитие на всяка държава. В икономическата теория има различни становища относно ролята на потреблението и спестяването спрямо икономическия растеж. Потреблението стимулира пряко производството и допринася за икономическия подем в близък план. Спестяванията на домакинствата служат като средство за бъдещо потребление и са източник на инвестиции в икономиката, т.е. те са източник на дългосрочен икономически растеж. Настоящото изследване се основава на две работни хипотези, определени от връзката доходи/икономическо развитие: нарастването на потреблението и/или увеличаването на спестяванията водят до икономически растеж; каква част от своите доходи домакинствата използват за потребление/спестяване в зависимост от разполагаемия си доход по децилни групи и как това се отразява върху икономическото развитие. Household disposable income and purchasing power are the basis for economic development of each country. In economic theory there are different opinions on the role ofconsumption and saving to economic growth. Consumption stimulate production directly and contributes to economic progress in the near term. Household savings serve as a tool for future use and source of investment in the economy, ie they are a source ofeconomic growth. This study is based on two working hypotheses defined by the relation income/economic development: the growth in consumption and/or increased savings lead to economicgrowth, how much of your income households use for consumption/savings depending onyour disposable income by decile groups and how it affects economic development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2350
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
51-statia-2012.pdf 325.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов