ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
Автор: ПАПАЗОВ, ИГНАТ; PAPAZOV, I.
Резюме: Специфичен детерминатив на банковото външнотърговско посредничество са валутните рискове, нормативно установените в националните правни системи търговски и разрешителни режими и обусловеният от тях избор на конкретна разчетно – платежна форма. В този контекст се цели постигане на оптимална зависимост между договорните параметри на сделката и адекватността на приложената за изпълнението им разплащателна форма. Именно кумулацията на визираните фактори за външнотърговски стабилитет определя доминантната позиция на документарния акредитив в международните транзакции. Оттук и научното изследване гравитира около квинтесенцията между иманентните характеристики на акредитива и резона му върху търговските позиции, респ. финансовия статус на котнрагентите в трансграничните разчети. A perquisite for the foreign trade bank mediation are the foreign exchange risks, the commercial and permissive regulations that are statutory in the national legal systems, and the choice they conditioned for a specific estimated-payment form. This is meant to achieve an optimum dependency between the deal’s contracted parameters and the adequacy of the payment form applied for execution. The cumulating of the above mentioned factors for foreign trade stability determines the dominant position of the documentary letter of credit in international transactions. Hence the scientific research gravitates around the quintessence between the immanent characteristics of the letter of credit and its reason over the trading positions, respectively the financial status of the subcontractors in the transboundary calculations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2351
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
43_splitNSA_2_2009.swf 167.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов