НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ

DLib Repository

НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ

Show full item record

Title: НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ
Author: Миланова, Емилия; Milanova, Emilia
Abstract: Студията обсъжда основните цели на програмата за реформи – Базел ІІІ като философия на новото капиталово споразумение. Акцентира се върху подобряване на капиталовата рамка в пет основни направления: повишаване качеството, устойчивостта и прозрачността на капиталовата база; подобряване на рисковото покритие; допълване на рисково базираното капиталово изискване с коефициента за ливъридж; намаляване на процикличността и ролята на антицикличните буфери; решение на проблема със системния риск и взаимосвързаността. Въвеждането на глобален стандарт за ликвидност е представено като друг съществен аспект в съдържанието на Базел ІІІ. Анализира се въпросът доколко българската банкова система е подготвена за новите по-строги капиталови изисквания. The study discusses the major objectives of the Basel III reform package as a philosophy of the new capital accord. It emphasizes the improvement of the capital framework in five main aspects: strengthening the quality, consistency and transparency of the capital base; risk coverage improvement; supplementing the risk-based capital requirement with the leverage ratio; reduction of procyclicity of the counter-cyclical buffers; solution to the issues with the system risk and interconnectedness. The introduction of a global standard for liquidity is presented as another significant aspect in the Basel III package. The paper analyses the question to what extent the Bulgarian banking system is prepared for the new more rigid capital requirements.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2352
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2012_1_46.pdf 581.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов