НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ

DSpace/Manakin хранилище

НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА БАЗЕЛ ІІІ
Автор: Миланова, Емилия; Milanova, Emilia
Резюме: Студията обсъжда основните цели на програмата за реформи – Базел ІІІ като философия на новото капиталово споразумение. Акцентира се върху подобряване на капиталовата рамка в пет основни направления: повишаване качеството, устойчивостта и прозрачността на капиталовата база; подобряване на рисковото покритие; допълване на рисково базираното капиталово изискване с коефициента за ливъридж; намаляване на процикличността и ролята на антицикличните буфери; решение на проблема със системния риск и взаимосвързаността. Въвеждането на глобален стандарт за ликвидност е представено като друг съществен аспект в съдържанието на Базел ІІІ. Анализира се въпросът доколко българската банкова система е подготвена за новите по-строги капиталови изисквания. The study discusses the major objectives of the Basel III reform package as a philosophy of the new capital accord. It emphasizes the improvement of the capital framework in five main aspects: strengthening the quality, consistency and transparency of the capital base; risk coverage improvement; supplementing the risk-based capital requirement with the leverage ratio; reduction of procyclicity of the counter-cyclical buffers; solution to the issues with the system risk and interconnectedness. The introduction of a global standard for liquidity is presented as another significant aspect in the Basel III package. The paper analyses the question to what extent the Bulgarian banking system is prepared for the new more rigid capital requirements.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2352
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2012_1_46.pdf 581.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов