КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

DSpace/Manakin хранилище

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Автор: Емилова, Ирена; Emilova, Irena
Резюме: Материалът разглежда възможностите за създаване на концептуален модел за управление на организационната култура в сферата на социалните дейности. Изяснени са същността на организационната култура като феномен, нейните елементи и някои нови подходи за научно и практическо изучаване. За апробиране на модела е избрана конкретна подсистема – социалните услуги. Доказана е идеята, че организационната култура е надеждно средство за развитието на всяка една организация при съвременната сложна и динамично променяща се заобикаляща среда. The paper explores options to create a conceptual model for managing organizational culture in the sphere of social activities. In it a clarified the essence of оrganizational culture, as a phenomenon and its elements and new approaches to scientific and practical study. There is selected subsystem - social services, for approbation of a particular model. In it is prove the idea, that organizational culture is a reliable tool for the development of any organization in today's complex and dynamic environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2357
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2012_110_144.pdf 357.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов