ЗАСТРАХОВКА „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ”

DSpace/Manakin хранилище

ЗАСТРАХОВКА „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗАСТРАХОВКА „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ”
Автор: Илиев, Боян; ILIEV, B.
Резюме: Застаряването на населението в България, недостатъците в системата за пенсионно осигуряване, обезпечеността на възрастните хора с жилища, но липсата на текущи приходи за покриване на ежедневните им разходи, са основните предпоставки за въвеждането на застрахователния продукт “Рента срещу жилище”. В статията са разгледани застрахователно-техническите особености на този специфичен застрахователен продукт. Тези особености са взети предвид при очертаване на принципните положения, които трябва да залегнат в общите условия на застраховката и при изготвянето на застрахователната тарифа, показана в края на статията. Aging in Bulgaria, the disadvantages in the system of pension insurance, the security of older people with houses, but the lack of current incomes to cover their everyday expenses, are the main prerequisites for the introduction of the „Rent versus house” insurance product. The article reviews the insurance and the technical features of this specific insurance product. These features are taken into account in framing the principal conditions that must be taken into account in the general insurance conditions and in drawing up the insurance tariff shown at the end of the article.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2359
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_splitNSA_3_2009.swf 433.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов