ЗАСТРАХОВКА „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ”

DLib Repository

ЗАСТРАХОВКА „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ”

Show full item record

Title: ЗАСТРАХОВКА „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ”
Author: Илиев, Боян; ILIEV, B.
Abstract: Застаряването на населението в България, недостатъците в системата за пенсионно осигуряване, обезпечеността на възрастните хора с жилища, но липсата на текущи приходи за покриване на ежедневните им разходи, са основните предпоставки за въвеждането на застрахователния продукт “Рента срещу жилище”. В статията са разгледани застрахователно-техническите особености на този специфичен застрахователен продукт. Тези особености са взети предвид при очертаване на принципните положения, които трябва да залегнат в общите условия на застраховката и при изготвянето на застрахователната тарифа, показана в края на статията. Aging in Bulgaria, the disadvantages in the system of pension insurance, the security of older people with houses, but the lack of current incomes to cover their everyday expenses, are the main prerequisites for the introduction of the „Rent versus house” insurance product. The article reviews the insurance and the technical features of this specific insurance product. These features are taken into account in framing the principal conditions that must be taken into account in the general insurance conditions and in drawing up the insurance tariff shown at the end of the article.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2359
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
5_splitNSA_3_2009.swf 433.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов