ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

DLib Repository

ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Show full item record

Title: ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Author: Пенчев, Пенчо; Penchev, Pencho
Abstract: Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. Съществуват два начина за производствто на храни: а) природосъобразен, който не влиза в противоречие с околната среда и б) неразумен, който застрашава съществуването на човека. В статията акцентът се поставя върху втория и се извеждат очакваните отрицателни последици от него – безвъзвратни негативни промени на планетата, които пък от своя страна застрашават съществуването на човека. За да не се допуснат те, се посочват възможности за удовлетворяване потребностите от храни, които са съобразени с природните условия. One of the most important issues facing humanity is the food supplying problem. There are two ways to produce food: a) natural way which is not in contradiction with environment and b) unreasonable way which threatens human existence. The article focuses on the second one and displays the expected negative consequences: irretrievable negative changes of the planet which in turn threaten human existence. In order to avoid them, the article shows opportunities to meet food needs which are consistent with natural conditions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2360
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2012_145_153.pdf 142.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов