ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

DSpace/Manakin хранилище

ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Автор: Пенчев, Пенчо; Penchev, Pencho
Резюме: Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. Съществуват два начина за производствто на храни: а) природосъобразен, който не влиза в противоречие с околната среда и б) неразумен, който застрашава съществуването на човека. В статията акцентът се поставя върху втория и се извеждат очакваните отрицателни последици от него – безвъзвратни негативни промени на планетата, които пък от своя страна застрашават съществуването на човека. За да не се допуснат те, се посочват възможности за удовлетворяване потребностите от храни, които са съобразени с природните условия. One of the most important issues facing humanity is the food supplying problem. There are two ways to produce food: a) natural way which is not in contradiction with environment and b) unreasonable way which threatens human existence. The article focuses on the second one and displays the expected negative consequences: irretrievable negative changes of the planet which in turn threaten human existence. In order to avoid them, the article shows opportunities to meet food needs which are consistent with natural conditions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2360
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2012_145_153.pdf 142.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов