ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ЗА ПЕРИОДА 2006-2013

DLib Repository

ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ЗА ПЕРИОДА 2006-2013

Show full item record

Title: ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ЗА ПЕРИОДА 2006-2013
Author: Тодоров, Александър Б.; Todorov, Aleksandar B.
Abstract: Статията представя дескриптивен анализ на икономическата концентрация и неравенството сред 100-те най-големи компании в българския нефинансов сектор за периода от 2006 до 2013 година. Използвани са данни от годишната класация Капитал 100 в комбинация с три утвърдени статистически показатели за измерване на концентрация и диспаритет: коефициент на концентрация, индекс на Хърфиндал и коефициент на Джини. Данните за най-големите компании в България показват стабилизиране на позициите на първите 10 компании, и същевременно нарастващото значение на компаниите от втората половина, т. е. тези с позиции от 51 до 100. The article provides a descriptive analysis of the economic concentration and inequality among the 100 largest companies in the Bulgarian nonfinancial sector in the period from 2006 to 2013. For this purpose, data used are sales and number of employees provided by the annual ranking Capital 100. Established statistical measures of concentration and disparity are applied to the data: concentration ratio, Herfindahl index and Gini coefficient. The empirical results suggest stabilization of the positions of the 10 largest companies, but at the same time growing importance of companies in the second half, i.e. of these with positions from 51 to 100.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2365
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2015_44_57.pdf 303.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов