ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 1929 – 1933 г.

DLib Repository

ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 1929 – 1933 г.

Show full item record

Title: ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 1929 – 1933 г.
Author: Несторов, Людмил; Nestorov, Liudmil
Abstract: Целта на настоящата публикация е да разгледа състоянието на българската икономика по време на световната икономическа криза от 1929 до 1933 год. При изследването се използват емпиричният подход и сравнителният икономически анализ. Разглежда се влиянието на кризата върху основните сектори на българската икономика като селско стопанство и индустрия. Във връзка с това се посочва и отражението, което има кризата върху състоянието на вътрешната и външната търговия, държавните финанси и на паричното обръщение. Стига се до извода, че благодарение на провежданата по това време икономическа политика от правителството, българската икономика сравнително добре се справя по време на икономическата криза и успява да минимизира отрицателните последици от нея. The objective of this publication is to review the situation of Bulgarian economy during the world economic crisis from 1929 till 1933. The research employs empirical approach and comparative economic analysis. The effect of the crisis upon major sectors of Bulgarian economy, such as agriculture and industry, has been examined, as well as its impact on the state of domestic and foreign trade, the state finance and the circulation of currency. A conclusion has been made that owing to the economic policy which the government conducted at the time, Bulgarian economy performed relatively well during the economic crisis and succeeded in minimizing the negative consequences of the crisis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2371
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2012_22_35.pdf 212.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов