ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

DLib Repository

ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

Show full item record

Title: ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ
Author: Михайлова, Маргарита; Mihaylova, Margarita
Abstract: В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие на вътрешни психологически фактори. Субектът на управление често се характеризира и с множественост, поради което поведението му се базира на съответствието между интересите му на субект и обект на управлението, както и на баланс на интересите на редица външни, заинтересовани страни. Individual behaviour is guided by self-interest. The self-interest of the subject of management is extended to a number of functional and group interests. Despite the partial discrepancy between the interest of an individual and the interest of the organization they belong to, when choosing an alternative of management decision the subject of management often shows behavioural consistency under the influence of internal psychological factors. The subject of management is also often characterized by plurality, which is why their behavior is based on the congruence between the interests of a subject and an object of management and on the balance of the interests of a number of external stakeholders.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2374
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2012_64_75.pdf 242.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов