ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ
Автор: Михайлова, Маргарита; Mihaylova, Margarita
Резюме: В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие на вътрешни психологически фактори. Субектът на управление често се характеризира и с множественост, поради което поведението му се базира на съответствието между интересите му на субект и обект на управлението, както и на баланс на интересите на редица външни, заинтересовани страни. Individual behaviour is guided by self-interest. The self-interest of the subject of management is extended to a number of functional and group interests. Despite the partial discrepancy between the interest of an individual and the interest of the organization they belong to, when choosing an alternative of management decision the subject of management often shows behavioural consistency under the influence of internal psychological factors. The subject of management is also often characterized by plurality, which is why their behavior is based on the congruence between the interests of a subject and an object of management and on the balance of the interests of a number of external stakeholders.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2374
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2012_64_75.pdf 242.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов