СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Първанова, Лия; Parvanova, Liya
Abstract: Присъща част от стоковия пазар е пазарът на недвижими имоти. В настоящата разработка се разглеждат специфичните особености на обекта на търговия на този пазар. Открояват се количествените и качествените параметри на наличните местни, локални пазари на недвижими имоти. Изследва се тежестта на базовите фактори, въздействащи върху пазара на недвижими имоти, каквито са: психологията на ценообразуване на имотите, приложението на интернет технологиите и трудностите пред купувачите на недвижими имоти. Извършва се ситуационен анализ на пазара на недвижими имоти в България. В заключение се екстраполира тенденцията на пазара на недвижими имоти и се открояват по-значимите предизвикателства пред неговото развитие. Native of the stock market is the real estate market. In this paper address the specificities of the object of trading in this market. Outstanding are the quantitative and qualitative parameters of available local, local real estate markets. Examine the severity of the underlying factors affecting the real estate market, such as: the psychology of pricing property, application of Internet technologies, difficulties faced by buyers of real estate. Perform situational analysis of the real estate market in Bulgaria. In conclusion, the extrapolated trend of the real estate market and stand out the most significant challenges facing its development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2376
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2012_100_105.pdf 172.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов