СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Първанова, Лия; Parvanova, Liya
Резюме: Присъща част от стоковия пазар е пазарът на недвижими имоти. В настоящата разработка се разглеждат специфичните особености на обекта на търговия на този пазар. Открояват се количествените и качествените параметри на наличните местни, локални пазари на недвижими имоти. Изследва се тежестта на базовите фактори, въздействащи върху пазара на недвижими имоти, каквито са: психологията на ценообразуване на имотите, приложението на интернет технологиите и трудностите пред купувачите на недвижими имоти. Извършва се ситуационен анализ на пазара на недвижими имоти в България. В заключение се екстраполира тенденцията на пазара на недвижими имоти и се открояват по-значимите предизвикателства пред неговото развитие. Native of the stock market is the real estate market. In this paper address the specificities of the object of trading in this market. Outstanding are the quantitative and qualitative parameters of available local, local real estate markets. Examine the severity of the underlying factors affecting the real estate market, such as: the psychology of pricing property, application of Internet technologies, difficulties faced by buyers of real estate. Perform situational analysis of the real estate market in Bulgaria. In conclusion, the extrapolated trend of the real estate market and stand out the most significant challenges facing its development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2376
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2012_100_105.pdf 172.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов