ТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИ

DLib Repository

ТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИ

Show full item record

Title: ТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИ
Author: Недкова, Цветелина; Nedkova, Tsvetelina
Abstract: В статията са разгледани фактори, формиращи средата на функциониране на селското стопанство и на осъществяване на търговията с аграрни стоки. Анализира се тяхното въздействие върху пазара на аграрни стоки. Разгледана е връзката между равнището на развитие на аграрния сектор и използваните форми на регулация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават по-добри възможности за селскостопанските производители. Открояват се особеностите на пазара на аграрни стоки, като се подчертава необходимостта от тяхното отчитане от страна на пазарните участници, с цел сключване на ефективни аграрни сделки, допринасящи за общото конкурентоспособно развитие на отрасъла. The article examined factors forming the middle of the functioning of agriculture and the implementation of trade in agricultural goods. Analyzed their impact on the agricultural commodities. Examined the relationship between the level of development of agriculture and the forms of regulation. In their favorable combination to create better opportunities for farmers. Outstanding are the characteristics of the market of agricultural products, emphasizing the necessity of their reporting by market participants to conclude effective agrarian transactions contributing to the overall development of a competitive industry.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2377
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2012_106_110.pdf 152.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов