ТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИ

DSpace/Manakin хранилище

ТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЪРГОВСКИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АГРАРНИ СТОКИ
Автор: Недкова, Цветелина; Nedkova, Tsvetelina
Резюме: В статията са разгледани фактори, формиращи средата на функциониране на селското стопанство и на осъществяване на търговията с аграрни стоки. Анализира се тяхното въздействие върху пазара на аграрни стоки. Разгледана е връзката между равнището на развитие на аграрния сектор и използваните форми на регулация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават по-добри възможности за селскостопанските производители. Открояват се особеностите на пазара на аграрни стоки, като се подчертава необходимостта от тяхното отчитане от страна на пазарните участници, с цел сключване на ефективни аграрни сделки, допринасящи за общото конкурентоспособно развитие на отрасъла. The article examined factors forming the middle of the functioning of agriculture and the implementation of trade in agricultural goods. Analyzed their impact on the agricultural commodities. Examined the relationship between the level of development of agriculture and the forms of regulation. In their favorable combination to create better opportunities for farmers. Outstanding are the characteristics of the market of agricultural products, emphasizing the necessity of their reporting by market participants to conclude effective agrarian transactions contributing to the overall development of a competitive industry.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2377
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2012_106_110.pdf 152.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов