РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА

DSpace/Manakin хранилище

РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА
Автор: Папуърт, Розмари; Papworth, Rosemary
Резюме: Тази статия разглежда рефлективната практика и планирането на личностното развитие, както от академична, така и от бизнес гледна точка. Както ще бъде доказано, тези умения са от основно значение за студенти, желаещи да преследват кариера в света на бизнеса, и дават положително отражение върху настоящите им занимания и по-нататъшното развитие на техните знания и умения в среда, основана на познаване на икономиката, където на човешкия капитал се гледа като на най-ценен актив. На първо място, определението и процесът на рефлективна практика ще бъдат разгледани както в областта на академичния, така и на професионалния свят . Впоследствие ще бъде разгледано планирането на личностното развитие във връзката му с рефлективната практика и как това вече се прилага в Обединеното кралство. И накрая, ще се разгледа как тези процеси и дейности могат да бъдат интегрирани в академична среда. This paper looks at reflective practice and personal development planning both from and academic and business point of view. As will be demonstrated, these skills are of fundamental importance to students wishing to pursue a career in the business world in order to properly reflect on their current practice and to further develop their knowledge and skills in a knowledge-economy based environment where human capital can be seen to be their most valuable asset. Firstly, the definition and process of reflective practice will be examined in both the academic and professional world. Personal development planning will then be examined in its relation to reflective practice and how it has already been implemented in the UK. Finally, we will look at how these processes and activities can be integrated into the academic environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2378
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1eng2015_65_76.pdf 188.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов