РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА

DLib Repository

РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА
Author: Папуърт, Розмари; Papworth, Rosemary
Abstract: Тази статия разглежда рефлективната практика и планирането на личностното развитие, както от академична, така и от бизнес гледна точка. Както ще бъде доказано, тези умения са от основно значение за студенти, желаещи да преследват кариера в света на бизнеса, и дават положително отражение върху настоящите им занимания и по-нататъшното развитие на техните знания и умения в среда, основана на познаване на икономиката, където на човешкия капитал се гледа като на най-ценен актив. На първо място, определението и процесът на рефлективна практика ще бъдат разгледани както в областта на академичния, така и на професионалния свят . Впоследствие ще бъде разгледано планирането на личностното развитие във връзката му с рефлективната практика и как това вече се прилага в Обединеното кралство. И накрая, ще се разгледа как тези процеси и дейности могат да бъдат интегрирани в академична среда. This paper looks at reflective practice and personal development planning both from and academic and business point of view. As will be demonstrated, these skills are of fundamental importance to students wishing to pursue a career in the business world in order to properly reflect on their current practice and to further develop their knowledge and skills in a knowledge-economy based environment where human capital can be seen to be their most valuable asset. Firstly, the definition and process of reflective practice will be examined in both the academic and professional world. Personal development planning will then be examined in its relation to reflective practice and how it has already been implemented in the UK. Finally, we will look at how these processes and activities can be integrated into the academic environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2378
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1eng2015_65_76.pdf 188.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов