ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Author: Стоянов, Ивайло; Stoyanov, Ivaylo
Abstract: В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността на мениджърите да се справят с бизнес начинанията в организацията. В публикацията е направен кратък ретроспективен преглед на типовете интелигентност (емоционална, социална и практическа), като са разгледани техните особености. Предложен е интегративен модел на интелигентност и поведение на мениджъра в организационна среда. The article examines issues related to intelligence and behavior of managers in an organization. Managers today face different challenges and problems arising from the business environment and the dynamics of social process. In this context most of them need competencies that are essencial to deal with business ventures in the organization. The publication is a brief retrospective review of the types of intelligence (emotional, social and practical) and considers their specific characteristics. An integrative model of intelligence is proposed and behavior of managers in the organisational environment has been proposed .
URI: http://hdl.handle.net/10610/2382
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2015_29_45.pdf 517.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов