ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Автор: Стоянов, Ивайло; Stoyanov, Ivaylo
Резюме: В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността на мениджърите да се справят с бизнес начинанията в организацията. В публикацията е направен кратък ретроспективен преглед на типовете интелигентност (емоционална, социална и практическа), като са разгледани техните особености. Предложен е интегративен модел на интелигентност и поведение на мениджъра в организационна среда. The article examines issues related to intelligence and behavior of managers in an organization. Managers today face different challenges and problems arising from the business environment and the dynamics of social process. In this context most of them need competencies that are essencial to deal with business ventures in the organization. The publication is a brief retrospective review of the types of intelligence (emotional, social and practical) and considers their specific characteristics. An integrative model of intelligence is proposed and behavior of managers in the organisational environment has been proposed .
URI: http://hdl.handle.net/10610/2382
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2015_29_45.pdf 517.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов