УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА

DLib Repository

УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА
Author: Алексиева, Десислава; Aleksieva, Desislava
Abstract: Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, негативни и неутрални, допринася за общ резултат и конкретни отношения в организацията. Структурата на статията е следната: увод; част първа представя ролята на съдеятелската среда за управленското общуване; част втора представя политиката и правото като компенсаторен механизъм на съдеятелската система; част трета разглежда развитието на управленските отношения в условия на съдеятелство; заключение. Communication is an essential part of the management activities. It appeared and developed under the influence of several factors in a defined medium. The ability to influence management communication affects and forms co-actors – positive, negative and neutral; and contributes to the total score and specific relationships in the organization. The structure of the article is as follows: introduction; part one presents the role of co-activity environment managerial communication; part two presents policy and law as a compensatory mechanism of the co-activity system; part three examines the development of management relations in terms of co-activity; and conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2384
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2015_46_58.pdf 671.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов