АНТИКРИЗИСНИ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

АНТИКРИЗИСНИ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНТИКРИЗИСНИ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Автор: ПЕТРОВ, ИВАЙЛО; PETROV, I.
Резюме: Две години след началото си финансовата криза, изненадала с дълбочината и продължителността си правителства, работодатели и служители, е засегнала в някаква степен всички икономически сектори. Това дава повод за различни хипотези, мнения и стратегии относно мерките за преодоляването й. Малкият и средният бизнес играе съществена роля във всички икономики. Предвид числеността и заетостта в тях, компаниите от този сектор са ключов генератор на работни места и доход, носители на иновация и растеж, и в настоящата ситуация - особено важни за икономическото възстановяване на страните. Правителствата осъзнават, че за да могат да оцеляват и растат, МСП се нуждаят от специфични политики и програми – доказателство е разнообразният спектър от мерки за тяхното подпомагане, които в момента действат в развитите страни. Two years after its emerging, the financial crisis, which has surprised governments, employers and employees by its depth and duration, has affected to some extent all economic sectors. This gives a cause for different hypothesis, assumptions and strategies about the measures to overcome the crisis. The small and medium business plays a significant role in all economies. In view of the numbers and employment in them, the companies in this sector are a key generator of jobs and income, heralds of innovation and growth, and in the present situation - particularly important for the economic recovery of the countries. The governments realize that in order to survive and grow, the SMEs need specific policies and programs – the varied
URI: http://hdl.handle.net/10610/2386
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
65_splitNSA_3_2009.swf 652.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов