КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА

DSpace/Manakin хранилище

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА
Автор: Маринов, Иван С.; Marinov, Ivan S.
Резюме: Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните банки, които с действията си демонстрират стремеж към хармония със заобикалящата ги социално-икономическа среда и желание да подобрят имиджа си в корпоративната общност. В тази връзка, корпоративната социална отговорност на банките е начин те да интегрират доброволно бизнеса си в националните и международните процеси. As a consequence of legal regulation, the organization of bank activity and established traditions, society often treats commercial banks only as subjects, absorbing and redistributing monetary resources in order to obtain financial advantage which benefits both banks and their owners. However, a similar perception is not applicable to the vision of modern banks which demonstrate aspirations of harmony with the surrounding socio-economic environment and a desire to improve their image in the corporate community. In this respect, corporate social responsibility of banks is a way to voluntarily integrate their business into national and international processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2391
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2015_59_68.pdf 661.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов