КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА

DLib Repository

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА

Show full item record

Title: КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА
Author: Маринов, Иван С.; Marinov, Ivan S.
Abstract: Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните банки, които с действията си демонстрират стремеж към хармония със заобикалящата ги социално-икономическа среда и желание да подобрят имиджа си в корпоративната общност. В тази връзка, корпоративната социална отговорност на банките е начин те да интегрират доброволно бизнеса си в националните и международните процеси. As a consequence of legal regulation, the organization of bank activity and established traditions, society often treats commercial banks only as subjects, absorbing and redistributing monetary resources in order to obtain financial advantage which benefits both banks and their owners. However, a similar perception is not applicable to the vision of modern banks which demonstrate aspirations of harmony with the surrounding socio-economic environment and a desire to improve their image in the corporate community. In this respect, corporate social responsibility of banks is a way to voluntarily integrate their business into national and international processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2391
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2015_59_68.pdf 661.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов