АСПЕКТИ НА СЪДЕБНАТА АРХЕОЛОГИЯ

DSpace/Manakin хранилище

АСПЕКТИ НА СЪДЕБНАТА АРХЕОЛОГИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АСПЕКТИ НА СЪДЕБНАТА АРХЕОЛОГИЯ
Автор: Узунов, Кирил; Uzunov, Kiril
Резюме: Статията разглежда аспектите на съдебната археология. Читателят се запознава с дефинирането на различните термини, които са необходими за задълбочено проучване на поставения въпрос. Термини като: археология, съдебна археология, полева археология и антропология се определят в статията. Три различни археологични техники се разглеждат детайлно, като се набляга на техния произход, нужното оборудване и адаптациите, през които те преминават, когато са поставени в контекста на съдебната археология. Дискусията в тази статия е фокусирана както върху връзката между дисциплините - съдебна археология и съдебна антропология, така и върху възможността да се комбинират двете специалности в професионалната кариера на един и същ специалист. This paper explores the aspects of Forensic Archaeology. The reader is familiarized with the definitions of terms needed for the thorough exploration of the question. Terms such as archaeology, forensic, forensic archaeology, and field archaeology have been considered. Furthermore, three archaeological techniques are explored in detail, with focus on their origins, equipment and adaptations, when introduced in a forensic context. A discussion on the relationship between the disciplines of forensic archaeology and anthropology is also provided preceding the assessment of the limitations of combining the two disciplines in one person’s career.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2394
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2eng2015_95_103.pdf 278.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов