АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД
Автор: Керековска – Йорданова, Дарина Иванова; Петрова, Галина Руменова; Рангелова, Жана Тодорова; Kerekovska – Yordanova, Darina Ivanova; Petrova, Galina Rumenova; Rangelova, Jana Todorova
Резюме: Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ). Преобладава мнението за силна организационна култура, създаваща и утвърждаваща общоприети ценности и норми на поведение. В организацията има изградени ценности за лична отговорност, сплотеност и екипност. Всяка от тях поотделно и взети заедно, са особено важни за работата в здравно заведение, където работният процес зависи от много хора, организирани в екипи. The article is presenting a survey on the organisational culture elements in “Veliki Preslav” MHAT. The information is gathered from employees of the healthcare institution through questionnaires. The prevalent opinion is of strong organisational culture which creates and develops generally accepted behaviour values and norms. The organisation has established values such as personal responsibility, cohesiveness and teamwork. Each of these, separately and together, is particularly important in a healthcare institution where the work process depends on many people organised in teams.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2397
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2015_37_46.pdf 984.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов