АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД
Author: Керековска – Йорданова, Дарина Иванова; Петрова, Галина Руменова; Рангелова, Жана Тодорова; Kerekovska – Yordanova, Darina Ivanova; Petrova, Galina Rumenova; Rangelova, Jana Todorova
Abstract: Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ). Преобладава мнението за силна организационна култура, създаваща и утвърждаваща общоприети ценности и норми на поведение. В организацията има изградени ценности за лична отговорност, сплотеност и екипност. Всяка от тях поотделно и взети заедно, са особено важни за работата в здравно заведение, където работният процес зависи от много хора, организирани в екипи. The article is presenting a survey on the organisational culture elements in “Veliki Preslav” MHAT. The information is gathered from employees of the healthcare institution through questionnaires. The prevalent opinion is of strong organisational culture which creates and develops generally accepted behaviour values and norms. The organisation has established values such as personal responsibility, cohesiveness and teamwork. Each of these, separately and together, is particularly important in a healthcare institution where the work process depends on many people organised in teams.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2397
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2015_37_46.pdf 984.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов