ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

DSpace/Manakin хранилище

ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Автор: Кътева, Марияна Николова; Kateva, Mariyana Nikolova
Резюме: Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва тезата, че интегрирането на традиционни и дигитални канали за достигане до крайните клиенти като търговска стратегия за развитие благоприятства запазването на стабилни конкурентни позиции на пазара и извеждането на нови конкурентни предимства. This article focuses on the essence of omnichannel retailing. The author explains the benefits of omnichannel retailing from the viewpoint of the consumers and from the viewpoint of the retailers. The claim is supported that the integration of „brick and mortar” and digital channels to reach end customers as a retail development strategy favors maintaining stable competitive positions on the market and putting new competitive advantages.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2398
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2015_47_60.pdf 896.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов