ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

DLib Repository

ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Show full item record

Title: ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Author: Кътева, Марияна Николова; Kateva, Mariyana Nikolova
Abstract: Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва тезата, че интегрирането на традиционни и дигитални канали за достигане до крайните клиенти като търговска стратегия за развитие благоприятства запазването на стабилни конкурентни позиции на пазара и извеждането на нови конкурентни предимства. This article focuses on the essence of omnichannel retailing. The author explains the benefits of omnichannel retailing from the viewpoint of the consumers and from the viewpoint of the retailers. The claim is supported that the integration of „brick and mortar” and digital channels to reach end customers as a retail development strategy favors maintaining stable competitive positions on the market and putting new competitive advantages.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2398
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2015_47_60.pdf 896.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов