ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
Автор: Димитров, Георги Георгиев; Dimitrov, Georgi Georgiev
Резюме: С настоящото изследване се определя икономическата ефективност за потребителите на пътната инфраструктура при нейното изграждане по направленията на сухопътните трансевропейски транспортни коридори на територията на страната. За целта се изчислява възможната икономия на експлоатационни разходи, чрез използването на метода на сценариите. При първия вариант пътната инфраструктура е в настоящото си състояние, а при втория вариант се приема, че вече са изградени приоритетните проекти за изграждане на автомагистрали и скоростни пътища. Основната цел на изследването е да се определи, от гледна точка на потребителите, към кои транспортни коридори е икономически целесъобразно приоритетно да се насочат средства и усилия за изграждане на пътната им инфраструктура. In the present study economic efficiency for users of road infrastructure in its building in directions of the land trans European transport corridors in the territory of the country. For the purpose shall be calculated the potential savings in operating costs, by using the method of the scenarios. In the case of the first variant road infrastructure is in this condition, and in the second option, it is accepted that are already built priority projects for the construction of highways and speed roads. The main purpose of the study is to determine from a consumer point of view to which transport corridors it is economic priority to focus resources and efforts to build the road their infrastructure.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2400
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2015_61_76.pdf 555.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов