ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Автор: Николова, Венцислава Ал.; Nikolova, Ventsislava Al.
Резюме: Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи върху конкурентоспособността. Разработена е класификация на видовете конкурентоспособност на персонала и са анализирани етапите на нейното развитие. Предложен е Модел за оценка на конкурентоспособността на персонала и са представени данни от неговото приложение. The present study is aimed at clarifying the nature of competitiveness of staff and its relationship with the results of the work of employees. Based on the analysis of the literary sources, a systematization of views on competitiveness of staff is presented, the factors of influence and as well as the qualitative characteristics of human resources affecting competitiveness are discussed. A classification of the types of personnel competitiveness has been developed and the stages of its development have been analyzed. A model is proposed to assess competitiveness of staff and data from its application are presented.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2402
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2015_77_110.pdf 1016.Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов