КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Автор: Вълканова, Мария; Тодорова, Неда; Мехмед, Хайрие; Valkanova, Мaria; Todorova, Neda; Mehmed, Hayrie
Резюме: Концесията се идентифицира като инструмент за постигане на стратегическите цели за икономическо развитие. В настоящата разработка, при разглеждане на концесията като съвременна алтернатива на традиционното публично управление, се очертават възможностите на частния сектор за иконо-мически рентабилно и социално ефикасно управление на публичните ресурси. Изясняват се видовете концесии и се открояват предимствата и недостатъците за страните по концесионния договор. Целта на изследването е да се извърши мониторинг на концесионното отдаване и генерирането на концесионни при-ходи. С настоящата разработка се аргументират ефективността и актуалността на използването на концесията като модел за управление на публичните ре-сурси. The concession is identified as an instrument for achieving the strategic goals for economical development. In the current report, it is observed as a contemporary alternative to the traditional public management and distinguishes opportunities for the private sector for an economically lucrative and socially efficient management of the public resources. The types of concessions are clarified and their advantages and disadvantages for the sides are outlined in the concession contract. The aim of the research is to monitor concession offerings and the concession income accumulation. The current report observes the effectiveness and present tendency of using concessions as a model of management of public resources.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2407
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
02-ss-2013.pdf 346.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов