КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

DLib Repository

КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Show full item record

Title: КОНЦЕСИЯТА - СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА НА ТРАДИЦИОННОТО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Author: Вълканова, Мария; Тодорова, Неда; Мехмед, Хайрие; Valkanova, Мaria; Todorova, Neda; Mehmed, Hayrie
Abstract: Концесията се идентифицира като инструмент за постигане на стратегическите цели за икономическо развитие. В настоящата разработка, при разглеждане на концесията като съвременна алтернатива на традиционното публично управление, се очертават възможностите на частния сектор за иконо-мически рентабилно и социално ефикасно управление на публичните ресурси. Изясняват се видовете концесии и се открояват предимствата и недостатъците за страните по концесионния договор. Целта на изследването е да се извърши мониторинг на концесионното отдаване и генерирането на концесионни при-ходи. С настоящата разработка се аргументират ефективността и актуалността на използването на концесията като модел за управление на публичните ре-сурси. The concession is identified as an instrument for achieving the strategic goals for economical development. In the current report, it is observed as a contemporary alternative to the traditional public management and distinguishes opportunities for the private sector for an economically lucrative and socially efficient management of the public resources. The types of concessions are clarified and their advantages and disadvantages for the sides are outlined in the concession contract. The aim of the research is to monitor concession offerings and the concession income accumulation. The current report observes the effectiveness and present tendency of using concessions as a model of management of public resources.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2407
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
02-ss-2013.pdf 346.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов