ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ
Author: Найденова, Снежана; Георгиева, Нонка; Костова, Снежана; Naidenova, Snejana; Georgieva, Nonka; Kostova, Snejana
Abstract: Цел на настоящата статия е синтезирано да бъдат представени резултатите от проект със същото заглавие на ИНИ, СА «Д.А. Ценов». Основният резултат от проекта е, че е предложена интегрирана схема за оценка на екоефективността, включваща използването на външните екологични разходи. Разгледани са съществуващите подходи за оценка на екоефективността на макро равнище и са описани основните стъпки за оценка на екоефективността чрез използване на външните разходи. The goal of the paper is to present the results from the project of Institute for Scientific Research at the “Tcenov Academy of Economics” with the same title. The main result of the project is proposed integrated scheme for eco-efficiency assessment, based on the external costs. In the paper, the existing approaches for eco-efficiency assessment at macro level are given and the main steps of the proposed scheme are described.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2409
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
42-2009-statia-2011.pdf 278.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов