ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

DLib Repository

ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

Show full item record

Title: ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Author: Милева, Соня; Mileva, Sonia
Abstract: Темата е изключително актуална при интенизифицирането на различните видове заплахи, които сриват всякакви очаквания, сценарии и прогнози за развитие на туризма. Анализирани са динамиката на инвестициите в туризма, като специално внимание е отделено на ПЧИ и българските инвестиции в чужбина. Сред заплахите за развитието на туризма основният акцент е върху терористичните атаки, геополитическата нестабилност, кризите и последствията и възстановяване на отрасъла. Въз основа на анализа и оценката са изведени основните области за бъдещо изследване на влиянието на инвестициите и заплахите за развитието на туризма. The topic is extremely important in light of intensification of different types of threats, which ruin all kind of expectations, scenarios and prognosis for tourism development. Dynamics of investments in tourism are analyzed with special attention on FDI and Bulgarian investments abroad. Among the threats for tourism development the main focus is put on the terrorist attacks, geopolitical uncertainty, crisis and impacts on sector’s recovery. Based on analysis and evaluation main areas for further research on investments and threats for tourism development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2410
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2015_1_14.pdf 909.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов