ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

DSpace/Manakin хранилище

ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Автор: Милева, Соня; Mileva, Sonia
Резюме: Темата е изключително актуална при интенизифицирането на различните видове заплахи, които сриват всякакви очаквания, сценарии и прогнози за развитие на туризма. Анализирани са динамиката на инвестициите в туризма, като специално внимание е отделено на ПЧИ и българските инвестиции в чужбина. Сред заплахите за развитието на туризма основният акцент е върху терористичните атаки, геополитическата нестабилност, кризите и последствията и възстановяване на отрасъла. Въз основа на анализа и оценката са изведени основните области за бъдещо изследване на влиянието на инвестициите и заплахите за развитието на туризма. The topic is extremely important in light of intensification of different types of threats, which ruin all kind of expectations, scenarios and prognosis for tourism development. Dynamics of investments in tourism are analyzed with special attention on FDI and Bulgarian investments abroad. Among the threats for tourism development the main focus is put on the terrorist attacks, geopolitical uncertainty, crisis and impacts on sector’s recovery. Based on analysis and evaluation main areas for further research on investments and threats for tourism development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2410
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2015_1_14.pdf 909.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов