ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ
Автор: Кадиева, Снежина; Kadieva, Snejina
Резюме: В статията се разглеждат същността, особеностите и класификацията на допълнителните услуги в хотелиерството. Изтъква се тяхната роля и значение за добавянето на стойност към хотелиерския продукт и за повишаване на удовлетвореността на клиентите. Отделено е специално внимание на съвременните аспекти при предлагането на допълнителните услуги. Поставен е и акцент върху влиянието на дигиталните технологии за иновациите при предлагането на допълнителните услуги в съвременното хотелиерство. The article aims at examining the nature, characteristics and classification of additional services in the hospitality industry. Their role and importance for adding value to the hotel product and increasing customer satisfaction are outlined. Special attention is paid to the modern aspects in offering additional services. The emphasis is on the effect of introducing digital technology on innovation when offering additional services in the modern hospitality business.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2413
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2015_60_78.pdf 724.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов