A RESPONSE TO WALTER BLOCK’S “FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS”

DSpace/Manakin хранилище

A RESPONSE TO WALTER BLOCK’S “FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: A RESPONSE TO WALTER BLOCK’S “FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS”
Автор: Edelstein, Michael; Wenzel, Robert; Salcido, Bridgette; Еделстайн, Майкъл; Уензел, Робърт; Салкидо, Бриджит
Резюме: The authors respond to Walter Block’s essay: “Free Will, Determinism, Libertarianism and Austrian economics.” Block’s thesis that human behavior is governed by Free Will and naysayers cannot be classified as libertarians is disputed. Counterarguments include the observation that humans are not exempt from the causality principle and Spencer, Mises, and Hayek are determinists. Авторите отговарят на есето на Уолтър Блок: "Свбодна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика." Тезата на Блок, че човешкото поведение се регулира от свободната воля и скептиците не могат да бъдат класифицирани като либертарианци се оспорва. Контрааргументите включват наблюдението, че хората не са освободени от принципа на причинно-следствената връзка и че Спенсър, Мизес и Хайек са детерминисти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2416
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4eng2015_33_42.pdf 383.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов