A RESPONSE TO WALTER BLOCK’S “FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS”

DLib Repository

A RESPONSE TO WALTER BLOCK’S “FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS”

Show full item record

Title: A RESPONSE TO WALTER BLOCK’S “FREE WILL, DETERMINISM, LIBERTARIANISM AND AUSTRIAN ECONOMICS”
Author: Edelstein, Michael; Wenzel, Robert; Salcido, Bridgette; Еделстайн, Майкъл; Уензел, Робърт; Салкидо, Бриджит
Abstract: The authors respond to Walter Block’s essay: “Free Will, Determinism, Libertarianism and Austrian economics.” Block’s thesis that human behavior is governed by Free Will and naysayers cannot be classified as libertarians is disputed. Counterarguments include the observation that humans are not exempt from the causality principle and Spencer, Mises, and Hayek are determinists. Авторите отговарят на есето на Уолтър Блок: "Свбодна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика." Тезата на Блок, че човешкото поведение се регулира от свободната воля и скептиците не могат да бъдат класифицирани като либертарианци се оспорва. Контрааргументите включват наблюдението, че хората не са освободени от принципа на причинно-следствената връзка и че Спенсър, Мизес и Хайек са детерминисти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2416
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4eng2015_33_42.pdf 383.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов