A CRITIQUE OF DEFINITIONS IN ECONOMICS FROM AN AUSTRIAN PERSPECTIVE: MICROECONOMICS

DSpace/Manakin хранилище

A CRITIQUE OF DEFINITIONS IN ECONOMICS FROM AN AUSTRIAN PERSPECTIVE: MICROECONOMICS

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: A CRITIQUE OF DEFINITIONS IN ECONOMICS FROM AN AUSTRIAN PERSPECTIVE: MICROECONOMICS
Автор: Davidson, Laura; Block, Walter E.; Wirth, Harold E.; Butt, Joseph A.
Резюме: In the physical sciences, it goes without saying that all practitioners use words in the same manner. A mere verbal dispute would be anathema in this arena of intellectual discourse. There is no dispute, , as to the means of words such as “gravity,” “mass,” “genus,” “species,” “oxygen,” “x-ray,” etc. Matters are not as salutary in the social sciences. The present paper is an attempt to place economics, the queen of the social sciences, on a par with physics, chemistry, biology, etc., or at least to make an attempt in this direction. Systematic knowledge, the sine qua non of science, requires good communication. But this, in turn, can only be achieved, if its necessary condition is attained: precise definitions. In the present paper, we discuss in this regard the microeconomic concepts of entrepreneurship, monopoly, derps, indifference, development and rent seeking. Няма нужда да се споменава, че в областта на физическите науки всички практикуващи използват думите по същия начин. Чисто словесният диспут би бил анатема на тази арена на интелектуален дискурс. Няма спор, що се отнася до значението на думи като "гравитация", "маса", "род", "вид", "кислород", "рентгенови лъчи" и т.н. Материалните въпроси не са толкова благотворни в областта на социалните науки. В настоящата статия се прави опит да се постави икономиката, кралицата на социалните науки, на равна нога с физиката, химията, биологията и т.н., или поне се правят стъпки в тази насока. Системните знания, задължителното условие на науката, изисква добра комуникация. Но това, от своя страна, може да се постигне само ако се изпълни необходимото условие: точни определения. В тази връзка, в настоящата статия ние обсъждаме микроикономическите концепции за предприемачество, монопол, безразличие, разработване и наемотърсене
URI: http://hdl.handle.net/10610/2417
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4eng2015_43_59.pdf 411.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов