ВЛАСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

DLib Repository

ВЛАСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

Show full item record

Title: ВЛАСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Author: Стоянов, Ивайло; Stoyanov, Ivaylo
Abstract: В студията се изследва властта като инструмент за поведенческо въздействие в управлението. Разгледани са основните възгледи за власт, нейните типове и форми. Отразени са по-важните особености на децентрализацията и делегирането на властта. За рационалното й диагностициране са адаптирани някои съществуващи и предложени нови детерминанти на властни отношения в управлението. Властта е неизменен компонент от управленския процес и засяга субекта и обекта при неговата реализация. Тя дава правото на висшестоящите да се разпореждат и да вземат управленски решения в организацията. The study analyses power as an instrument of behavioral influence in management. It outlines the basic concepts of power, its types and forms. The main characteristics of decentralization and delegation of authority are also discussed. The determinants of power relations in management are adapted and further studied so that power can be diagnosed rationally. Power is an indispensable element of management process and affects the subject and object of the process realization. It gives senior managers the right to make management decisions and give orders in organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2419
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2012_23_55.pdf 404.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов