ВЛАСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ВЛАСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛАСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Автор: Стоянов, Ивайло; Stoyanov, Ivaylo
Резюме: В студията се изследва властта като инструмент за поведенческо въздействие в управлението. Разгледани са основните възгледи за власт, нейните типове и форми. Отразени са по-важните особености на децентрализацията и делегирането на властта. За рационалното й диагностициране са адаптирани някои съществуващи и предложени нови детерминанти на властни отношения в управлението. Властта е неизменен компонент от управленския процес и засяга субекта и обекта при неговата реализация. Тя дава правото на висшестоящите да се разпореждат и да вземат управленски решения в организацията. The study analyses power as an instrument of behavioral influence in management. It outlines the basic concepts of power, its types and forms. The main characteristics of decentralization and delegation of authority are also discussed. The determinants of power relations in management are adapted and further studied so that power can be diagnosed rationally. Power is an indispensable element of management process and affects the subject and object of the process realization. It gives senior managers the right to make management decisions and give orders in organizations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2419
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2012_23_55.pdf 404.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов