ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ПО HERMIN МОДЕЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ПО HERMIN МОДЕЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ПО HERMIN МОДЕЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА
Автор: Ангелов, Асен; Angelov, Asen
Резюме: Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето за по-адекватно описание на промените в пазара на труда – на заетите лица, населението под трудоспособна възраст и пенсионна възраст. The current research is focused on the problem of the impact of the Structural funds on the labor market I Bulgaria. The special attention is given to the future impact on the market and resulted market situation, based on the solutions of the problem for achieving more precisions prognosis of the upper impact. The prognoses trends of the HERMIN model are defined as cyclical functions of the time for more accurate description of the labor market changes – employed people, the population under labor active age and the people in pension too.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2428
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2012_73_81.pdf 249.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов