ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ПО HERMIN МОДЕЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА

DLib Repository

ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ПО HERMIN МОДЕЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ПО HERMIN МОДЕЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА
Author: Ангелов, Асен; Angelov, Asen
Abstract: Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето за по-адекватно описание на промените в пазара на труда – на заетите лица, населението под трудоспособна възраст и пенсионна възраст. The current research is focused on the problem of the impact of the Structural funds on the labor market I Bulgaria. The special attention is given to the future impact on the market and resulted market situation, based on the solutions of the problem for achieving more precisions prognosis of the upper impact. The prognoses trends of the HERMIN model are defined as cyclical functions of the time for more accurate description of the labor market changes – employed people, the population under labor active age and the people in pension too.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2428
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2012_73_81.pdf 249.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов