ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Цанкова, Мария; Христов, Павел; Tsankova, Maria; Hristov, Pavel
Abstract: В разработката се изследва състоянието на пазара на недвижими имоти в България за периода 2000-2012 г. Въз основа на извършения анализ се очертават основните проблеми пред развитието на пазара и реализираните по-купко-продажби. Търсят се възможности за тяхното решаване в лицето на аген-циите за недвижими имоти. В статията се поставят въпроси, свързани с дей-ността на брокерите и възможностите за продуктовото диференциране на пред-лаганите от тях услуги.This paper examines the state of the real estate market in Bulgaria for the period 2000-2012. Based on the analysis, it outlines the main issues facing the development of the market and concluded deals, seeks opportunities for solutions in the face of real estate agencies. Questions concerning the activities of brokers and opportunities for product differentiation of their services have been raised in the article.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2432
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
03-ss-2013.pdf 408.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов