ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Цанкова, Мария; Христов, Павел; Tsankova, Maria; Hristov, Pavel
Резюме: В разработката се изследва състоянието на пазара на недвижими имоти в България за периода 2000-2012 г. Въз основа на извършения анализ се очертават основните проблеми пред развитието на пазара и реализираните по-купко-продажби. Търсят се възможности за тяхното решаване в лицето на аген-циите за недвижими имоти. В статията се поставят въпроси, свързани с дей-ността на брокерите и възможностите за продуктовото диференциране на пред-лаганите от тях услуги.This paper examines the state of the real estate market in Bulgaria for the period 2000-2012. Based on the analysis, it outlines the main issues facing the development of the market and concluded deals, seeks opportunities for solutions in the face of real estate agencies. Questions concerning the activities of brokers and opportunities for product differentiation of their services have been raised in the article.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2432
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
03-ss-2013.pdf 408.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов