ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МИСЛИТЕЛЯ ИБН ХАЛДУН (1331-1406)

DSpace/Manakin хранилище

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МИСЛИТЕЛЯ ИБН ХАЛДУН (1331-1406)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МИСЛИТЕЛЯ ИБН ХАЛДУН (1331-1406)
Автор: Наама, Карим; Naama, Karim
Резюме: Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по- нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др. В лицето на частната собственост някои специалисти виждат сериозна заплаха за икономическата система, а други средство за бъдещия прогрес на световната икономика. Позитивното влияние на частната собствеността е свързано с ефекта на конкуренцията, до който тя неизбежно води, а негативния ефект – в потенциалните конфликти. Form of ownership became a real important aspect of modern economic system, one of the most influential forces determining the further course of development of our planet. It affects all areas of public life, including economic, political, social, culture, ecology and others. In the face of private ownership, some experts see a serious threat to the economic system and other means for the future progress of the global economy. The positive impact of private ownership is associated with the effect of competition to which it inevitably leads and negative effects - in potential conflict.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2433
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2011_44_55.pdf 244.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов