ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МИСЛИТЕЛЯ ИБН ХАЛДУН (1331-1406)

DLib Repository

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МИСЛИТЕЛЯ ИБН ХАЛДУН (1331-1406)

Show full item record

Title: ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МИСЛИТЕЛЯ ИБН ХАЛДУН (1331-1406)
Author: Наама, Карим; Naama, Karim
Abstract: Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по- нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др. В лицето на частната собственост някои специалисти виждат сериозна заплаха за икономическата система, а други средство за бъдещия прогрес на световната икономика. Позитивното влияние на частната собствеността е свързано с ефекта на конкуренцията, до който тя неизбежно води, а негативния ефект – в потенциалните конфликти. Form of ownership became a real important aspect of modern economic system, one of the most influential forces determining the further course of development of our planet. It affects all areas of public life, including economic, political, social, culture, ecology and others. In the face of private ownership, some experts see a serious threat to the economic system and other means for the future progress of the global economy. The positive impact of private ownership is associated with the effect of competition to which it inevitably leads and negative effects - in potential conflict.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2433
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2011_44_55.pdf 244.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов