ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО: ОЧЕРТАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО: ОЧЕРТАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО: ОЧЕРТАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Автор: Георгиева, Мариана; Georgieva, Mariana
Резюме: Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и обществено развитие между Европейския съюз, от една страна, и държавите, съседни на Съюза и Русия, от друга страна. По-специално внимание се обръща на либерализацията на визовия режим като предпоставка за интензифициране на контактите между хората и повишаване степента на мобилност. The purpose of this study is not a comprehensive revision of the existing analyzes, practices and official opinions on the Eastern Partnership and the thematic platform "Contacts between people. The ambition is to focus on those activities that would lead to the convergence of patterns of social relations and social development between the European Union on the one hand, and countries neighboring the EU and Russia, on the other side. Particular attention is paid to the liberalization of visa regime as a prerequisite for the intensification of contacts between people and to increase mobility.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2435
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2011_88_101.pdf 326.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов