ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО: ОЧЕРТАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО: ОЧЕРТАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО: ОЧЕРТАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Георгиева, Мариана; Georgieva, Mariana
Abstract: Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и обществено развитие между Европейския съюз, от една страна, и държавите, съседни на Съюза и Русия, от друга страна. По-специално внимание се обръща на либерализацията на визовия режим като предпоставка за интензифициране на контактите между хората и повишаване степента на мобилност. The purpose of this study is not a comprehensive revision of the existing analyzes, practices and official opinions on the Eastern Partnership and the thematic platform "Contacts between people. The ambition is to focus on those activities that would lead to the convergence of patterns of social relations and social development between the European Union on the one hand, and countries neighboring the EU and Russia, on the other side. Particular attention is paid to the liberalization of visa regime as a prerequisite for the intensification of contacts between people and to increase mobility.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2435
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2011_88_101.pdf 326.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов